© Protestantse Gemeente Hummelo

Schenk met belastingvoordeel
Heeft u geld overgemaakt aan Vrienden van de Hummelose Kerk? Dan mag u deze giften onder voorwaarden aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Ook als u kosten heeft gemaakt voor een project van Vrienden van de Hummelose Kerk, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden als giften meetellen. Als u de giften hebt laten vastleggen bij een notaris, de zogenoemde periodieke giften of lijfrenteschenkingen, gelden andere voorwaarden.

ANBI
Giften aan goede doelen zijn uitsluitend voor de belasting aftrekbaar als het goede doel in het bezit is van een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het bezit van een ANBI verklaring. U kunt ons daarom ook terugvinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken) onder de naam "Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk". Stichting Vrienden van de Hummelose  Kerk is een culturele instelling, bij giften aan een culturele instelling mag u zelfs bij de berekening van uw aftrekpost de gift verhogen met 25%

Periodieke giften of lijfrenteschenkingen
Een periodieke gift mag u aftrekken als u die doet aan:
een ANBI of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Op dit moment wordt uw gift als een periodieke gift aangemerkt als:
u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte wordt genoemd deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Een groot voordeel van een periodieke gift is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag voor geldt.
Vanaf 2014 notariële akte niet meer vereist
De noodzaak van het opstellen van een notariële akte wordt daarentegen wel als een nadeel gezien van deze periodieke gift. Vanaf 1 januari 2014 is deze notariële akte echter niet langer noodzakelijk. De belastingdienst zal tegen die tijd op haar site een schenkingsovereenkomst publiceren die u, als belastingplichtige, kunt hanteren.

Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk zullen u, indien gewenst, hierbij behulpzaam zijn.