Tien dingen

In het evangelie van Mattheus lezen we die mooie uitspraak van Jezus: “Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor Mij”. Onderstaande tekst deed me aan deze uitspraak denken:

 TIEN DINGEN DIE GOD NIET ZAL VRAGEN OP DIE DAG:

 

1. God zal niet vragen in wat voor auto je gereden hebt.

    Hij zal vragen hoeveel mensen je vervoerd hebt die geen vervoer   hebben. 

2. God vraagt niet hoeveel vierkante meter je huis is.

    Hij zal vragen hoeveel mensen je verwelkomd hebt in jouw huis. 

3. God zal niet vragen hoeveel kleren je had in je kast.

   Hij zal je vragen hoeveel mensen je hebt geholpen om aan kleding te komen.

4. God vraagt niet hoe hoog je hoogste salaris was.

    Hij vraagt alleen hoe je zover bent gekomen.

5. God vraagt niet welke titel je functie heeft.

    Hij vraagt of je je werk zo goed mogelijk hebt uitgevoerd naar je kwaliteit.

6. God vraagt niet hoeveel vrienden je had.

    Hij vraagt je voor wie jij een vriend was. 

7. God vraagt niet in wat voor buurt je hebt gewoond.

    Hij vraagt je hoe jij je buren hebt behandeld.

8. God vraagt je niet naar je huidskleur.

    Hij vraagt naar de inhoud van je karakter.

9. God vraagt niet waarom het zolang duurde tot je bij Hem verlossing zocht.

   Hij zal je liefdevol naar je plaats in de hemel brengen.

10. God vraagt niets waar je geen antwoord op kunt geven.

De tekst doet natuurlijk door het getal ‘tien’, ook denken aan de Tien geboden.

Het zijn indringende vragen, die ons in een breder perspectief zetten. Vragen die ons laten nadenken over datgene waar het nu werkelijk om gaat.

Wat is het dan bemoedigend om bij het laatste punt te lezen dat God jou geen vragen stelt waar je geen antwoord op weet. Het geeft aan dat God ons door en door kent en ons niet los laat. Het is zoals in Lied 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons:”

Het is de Geest die ons beweegt

dat wij Gods wil doen en omzien

naar alles wat er leeft.

 

 

Ds. Elise Wijnands

 

Kerst in Hummelo

De kerkdeuren zijn helaas gesloten, toch kunnen we een kerstdienst uit Hummelo zien!  Via de volgende link:

https://youtu.be/NQsBII8Zmus

Heleen Hendriksen en Joanne Grooten zang, Erwin Heinen gitaar. De opname is verzorgd door Leander Grooten. Bas Langeweg heeft ervoor gezorgd dat de dienst op Youtube te zien is.

Ergens tussen alle sterren
staat de ster van God
hij heeft geen naam
hij is van licht
ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan
ik kijk omhoog
en denk bij elke ster:
misschien ben jij het wel!

Ergens tussen alle mensen
komt het kind van God
hij heeft een naam
hij is van licht
ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan
ik kijk om me heen
en denk bij ieder kind:
misschien ben jij het wel!

Kees van der Zwaard schreef bovenstaande tekst, laten we erdoor geïnspireerd worden om vol hoop en verwondering naar de hemel en naar de mensen om ons heen te kijken. Wetend dat vandaag een kind is geboren. Vandaag schijnt over de hele wereld de glorie van God! Zing over Zijn liefde, Hij is ons licht en onze redding. Onze harten zijn vervuld met blijdschap en met hoop. Hij brengt vrede!

Hoopvolle Kerstdagen gewenst!

Ds. Elise Wijnands

De Protestantse Gemeente van Doesburg-Angerlo,Drempt-Oldenkeppel en Hummelo, de Ooipoortkerk, de Parochie St Willibrordus, de Remonstranten en de Molukse gemeenschap NGPMB uit Doesbrug verzorgen kerkdienst online 

De kerkdienst vanuit Doesburg worden via livestream rechtstreeks uitgezonden op www.kerkomroep.nl

Het bekijken van de online uitzending gaat als volgt:

Ga naar www.kerkomroep.nl vul Doesburg in, Grote of Martinikerk, bij de gewenst datum is het belangrijk: klik op opslaan dan krijgt u een melding de dienst te openen. Zo kijkt u zonder haperingen

Op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de eredienst. Er is kinderkerk als de eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat en op hoogtijdagen. We beginnen de diensten met elkaar. Na het eerste gedeelte gaan de kinderen naar hun eigen viering (zie ook Kinderkerk)

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer, de gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn leerlingen.

We gedenken dat door brood en beker met elkaar te delen. De kerkgangers lopen naar voren om eraan deel te nemen.
Doopdiensten worden vastgesteld wanneer mensen dat voor hun kind (of voor zichzelf) wensen. Deze diensten worden samen met de predikant voorbereid. Wanneer een kind of volwassene is gedoopt, worden nadien de doopnaam, de geboorte- en doopdatum aangebracht op een waterdruppel die wordt opgehangen aan de regenboog op de achterwand van de kerk.

 

 

 

 

                        

Protocol Dorpskerk Hummelo ter vermijding Corona-besmetting

  1. Kom niet bij klachten die op Corona kunnen duiden.                     
  2. Houd voldoende afstand (1,5 meter) tot andere bezoekers.
  3. Volg de aanwijzingen van de coördinator(en).
  4. Begroeten/afscheid zonder handen schudden of andere aanraking.             

                                                       

  1. Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Tijdens verplaatsingen wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd.
  2. Bij de dienst:

     Pak zelf een liturgie en neem de liturgie na de dienst mee naar huis.

 

  1. Neem plaats op de voor gebruik beschikbare stoelen en/of banken.

 

  1. Alleen als u tot één huishouden behoort, kunt u naast elkaar gaan zitten.

 

  1. Bij de dienst:

  Leg uw collectebijdrage in de schaal bij het verlaten van de kerk.

  1. Volg bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen van de coördinator(en).

                                          

 

Wij volgen het advies van PKN: samenkomsten met maximaal 30 personen (incl. kinderen, excl. medewerkers) en geen samenzang.

Andere diensten

Maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt op de laatste donderdagmiddag van de maand een korte kerkdienst gehouden in de recreatiezaal van zorgcentrum “Hyndendael”. Besloten is i.v.m. het corona dat deze korte kerkdiensten helaas niet gehouden kunnen worden. 

De diensten beginnen om 15:00 uur. Vanaf 14.30 uur wordt u met thee daar ontvangen. (Er kan i.v.m. Kerst en Pasen van deze laatste donderdag worden afgeweken). Ook belangstellenden (van hier of van elders) zijn daarbij van harte welkom.
Informatie: Jopie Tankink Hessenweg 13 382152

Er zijn situaties waarin een dienst aan huis wordt gehouden. Wanneer dat gewenst is, kunt u dat kenbaar maken aan uw wijkouderling of aan de predikant.

Rouwdiensten, in de kerk of in het crematorium, worden door degene die de afscheidsdienst/-plechtigheid zal leiden altijd voorbereid in samenspraak met de nabestaanden.  

Trouwdiensten worden door de voorganger voorbereid in samenspraak met het bruidspaar(zie hiervoor ook Geboorte, Huwelijks(sjubileum), overlijden. 

Kerkenraad en predikant kunnen u te allen tijde informeren over de genoemde diensten.

 

  

 

  Maand  Tijd Voorganger    Bijzonderheden
 oktober      
  4 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands   Israëlzondag
 11 oktober  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden
 18 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands
 25 oktober  10.00 uur Mw. Gea Haan-Oostra, Toldijk
 november
   1 november  10.00 uur Ds. Elise Wjjnands Dankzondag voor de oogst
   8 november  10.00 uur Ds. M. Treuren, Pijnacker
  15 november  10.00 uur Ds. Elise Wijnands
  22 november   10.00 uur Dhr. Herman Haan, Toldijk Laatste zondag kerkelijk jaar
  29 november   10.00 uur Ds. Monica Schwartz 1e Advent
  december
    6 december  10.00 uur Ds. Elise Wijnands 2e Advent 
  13 december  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden 3e Advent
  20 december  10.00 uur Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 4e Advent Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  24 december  19:00 uur Kinderkerk Kerstfeest Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  24 december  20:45 uur Ds. Elise Wijnands Samenzang, aansluitend Kerstavonddienst Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  25 december  09.45 uur Ds. Siebe Hiemstra Samenzang, aansluitend Kerstdienst Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  27 december  10:00 uur Ds. M. Leistra, Steenderen Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  31 december  19:30 uur Ds. Elise Wijnands Herdenking overledenen, Koperblazers H&K. Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
   
Roosterdiensten Hyndeldael Helaas geen kerkdienst i.v.m. corona

 

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013